Công Ty TNHH MTV thương mại Tấn Long

Công Ty TNHH MTV thương mại Tấn Long

Công Ty TNHH MTV thương mại Tấn Long

Trụ sở chính: Thôn Sông Lô 3, xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0975.885.338 - 01239.021.187 Nga
Mã số thuế: 5000794633
Đại diện bởi: Ông Trần Tiến Trọng
Chức vụ: Giám đốc