Thông điệp lãnh đạo

Thông điệp lãnh đạo

24/11/2020 3:58:36 PM | 1510

Hiện nay, chúng tôi đang áp dụng Hệ thống quản lý chất l­ượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thường xuyên tăng cường năng lực quản lý điều hành, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; đầu tư­ tăng năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới nhất vào công tác quản lý kinh doanh.

Thông điệp lãnh đạo

Trường Giang Đông Phong luôn ý thức rằng chỉ trên cơ sở không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đầu t­ư tăng cư­ờng cơ sở vật chất – kỹ thuật, có chính sách h­ướng vào phục vụ thoả mãn khách hàng với các dịch vụ có chất lượng cao mới giữ vững uy tín đã được khẳng định, mở rộng đ­ược thị phần của Công ty trên thị trư­ờng, tạo tiền đề cho việc hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐÔNG PHONG mong muốn nhận được sự hợp tác từ các đối tác trong và ngoài nước.