Công Ty TNHH MTV Ô Tô Minh Nhật

Công Ty TNHH MTV Ô Tô Minh Nhật

Công Ty TNHH MTV Ô Tô Minh Nhật

- Trụ Sở Chính: Km 31,Yên Kiện, Đoan Hùng, Phú Thọ.
- Điện thoại:02103.653317.                    
- Email: congtytuannguyen@gmail.com
- Mã Số Thuế: 2600315809.
- Người đại diện: Kiều Anh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc (0912.156.971).