Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thắng Lợi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thắng Lợi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thắng Lợi

- Trụ Sở Chính: Khu Trung Phương, Minh Phương,Việt Trì, Phú Thọ.
- Điện Thoại: 02106.268.368  Fax: 0210.3.814.668.
- Người Liên Hệ: Anh Lợi: 0986.673.368 
- Email: nhatoanthangloi@gmail.com
- Mã Số Thuế: 2600303095.
- Số Tài Khoản: 42111100000041  Tại Ngân Hàng MHB Chi Nhánh Phú Thọ.
- Người đại diện: Nguyễn Quốc Toàn      - Chức vụ: Giám đốc (0913.007.911).