Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quang Tuấn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG TUẤN

Trụ sở chính: Tổ dân phố Giáp Sau, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Điện thoại: 0204 382 6567
Mã số thuế: 2400342717
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Quang Tuấn
Chức vụ: Giám đốc