Công Ty Cổ Phần ô tô Thái Phong

Công Ty Cổ Phần ô tô Thái Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÁI PHONG

Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0108 570 340

Đại diện bởi: Ông Vũ Hồng Phong ( giám đốc)

Điện thoại: 0974.799.699