Công ty TNHH một thành viên ô tô An Thịnh Phát Vĩnh Yên

Công ty TNHH một thành viên ô tô An Thịnh Phát Vĩnh Yên

Công ty TNHH một thành viên ô tô An Thịnh Phát Vĩnh Yên

Địa chỉ: Xã Quất Lưu- Huyện Bình Xuyên- Tỉnh Vĩnh Phúc.
ĐT: 02113.592.959                  Fax: 02113.592.398
ĐT: 0915.511.172 (A Tùng)    0966.576.116             Email: Anthinhphat.vp@gmail.com