Công ty CP ô tô Đông Phong Quảng Ninh

Công ty CP ô tô Đông Phong Quảng Ninh

Công ty CP ô tô Đông Phong Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu Đô thị Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại : 0979890000  chức vụ : Giám đốc